Testen en validatie oplossingen 2018-11-12T12:43:32+00:00

Software testen en validatie oplossingen

Het testen van software is een activiteit om na te gaan of de werkelijke resultaten overeenkomen met de verwachte resultaten. Deze activiteit is het belangrijkste onderdeel van elke levenscyclus van softwareontwikkeling. Het zorgt ervoor dat het softwaresysteem foutloos, foutloos en storingsvrij is. Het gaat om de uitvoering van een softwarecomponent of systeemcomponent om de verwachte functionaliteit te evalueren, zoals gedefinieerd tijdens de vereiste en ontwerpfase van de softwareontwikkeling.

Om er zeker van te zijn dat de geproduceerde software aan de juiste eisen voldoet, moet deze in elke ontwikkelingsfase worden getest om er zeker van te zijn dat het resultaat van de gewenste en hoge kwaliteit is. Producten die niet grondig getest zijn, kunnen de oorzaak zijn van veel ingebouwde problemen verderop in de softwareontwikkelingscyclus.

Professioneel testen en kwaliteitsborging is dus een essentiële voorwaarde voor het welslagen van elk product of project.

BrandCrock GmbH is ISTQB® Global Certified en onze geaccrediteerde testmanagers, QA-ingenieurs en testingenieurs hebben vele jaren werkervaring in softwaretestprojecten. Zij werken nauw samen met softwareontwikkelaars, software-ingenieurs en systeemingenieurs om testoplossingen van hoge kwaliteit te leveren.

Testprojectmanagement:

 • Testmanagement en testplanning
 • Analyse van de testspecificaties en testvereisten.
 • Analyse en definitie van testgevallen voor geautomatiseerd en handmatig testen.
 • Analyse van de toepasbaarheid van de betrokken testsystemen, simulatoren en hardware.
 • Ondersteuning voor de selectie van testapparatuur en hardware.
 • Implementatie van testapparatuur.
 • Planning en beheer van geautomatiseerde tests
 • Implementatie van geautomatiseerde testprocedures voor software.
 • Ontwikkeling en implementatie van testprocedures.
 • Ontwikkeling en configuratie van testomgevingen
 • Optimalisatie van bestaande testprocessen.
 • Naleving van kwaliteitsmanagementnormen, zoals ISO 9001
 • Naleving van agile Software-ontwikkelmethoden.
 • Opstellen van testrapporten en rapporten.

Het testen van de ontwikkeling met behulp van geautomatiseerd testen

 • Opstellen van testplannen.
 • Voorbereiding van geautomatiseerde testcampagnes automatisch en handmatig.
 • Voorbereiding en uitvoering van overnachtingen Tests.
 • Definitie van testcases in overleg met de klant.
 • Implementatie van testgevallen in geautomatiseerde tests
 • Evaluatie van sporen en foutenanalyse in samenwerking.
 • Record onderhoud.
 • Continu testen met behulp van agile testen
 • Opstellen van testrapporten.
 • Wekelijkse en maandelijkse uitvoering van de Testgevallen.

Testgevallen

 • Testgevallen Planning
 • Implementatie
 • Evaluatie en validatie.
 • Implementatie van end-to-end tests gevallen.
 • Uitvoeren van geautomatiseerde testcases.
 • Management van een projecttestteam.

Wij bieden ondersteuning en diensten voor de volgende typen testen

 • Agile / DevOps Testing.
 • Testautomatisering.
 • API / Service / Micro-service Testing.
 • Beheer van testgegevens.
 • Testen als dienst (TaaS).
 • Mobiliteitstesten.
 • Testen van gegevensmigratie
 • Het testen van gegevens.
 • Extractie, transformatie, belasting (ETL) testen.
 • Pakkettesten.
 • Gebruikersacceptatietesten (UAT) en minimale acceptatietesten.
 • Regressietesten en clustertesten – om na te gaan of het systeem nog steeds werkt zoals het voorheen werkte.
 • Functioneel testen – Daadwerkelijke functionaliteit van het systeem.
 • Penetratie testen.
 • Load testing – Hoe een toepassing presteert onder een zware belasting.
 • Performance testing- Performance of the application based on certain scenarios.
 • Hersteltesten – Herstel van foutcondities of hardwareproblemen.
 • Beveiligingstest – De veiligheid van het systeem.
 • Stress testen.
 • Gebruikstest.
 • Toegankelijkheidstesten.
 • Verkennend onderzoek.
 • Kwaliteitstechniek en procesconsultancy.
 • Digitale Zekerheid.
 • Zwarte doos en witte doos het Testen.
 • Eenheidstesten voor softwareontwikkeling.
Erfahrungen & Bewertungen zu BrandCrock GmbH