Bescherming van gegevens 2018-10-30T09:06:34+00:00

1 Privacybeleid

Verantwoordelijke autoriteit in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de basisverordening gegevensbescherming van de EU (DSGVO), is dat:
Brandcrock GmbH

2 Uw rechten van de betrokkenen

U kunt te allen tijde de volgende rechten uitoefenen met behulp van de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming:

 • Informatie over uw bij ons opgeslagen gegevens en de verwerking ervan,
 • Correctie van onjuiste persoonsgegevens,
 • Verwijdering van uw bij ons opgeslagen gegevens,
 • Restrictie van de gegevensverwerking als wij uw gegevens nog niet mogen verwijderen vanwege wettelijke verplichtingen,
 • .

 • Objectie tegen de verwerking van uw gegevens door ons en
 • .

 • Gegevensoverdraagbaarheid als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking of als u een contract met ons hebt gesloten.

Als u ons uw toestemming hebt gegeven, kunt u deze te allen tijde intrekken met uitwerking voor de toekomst.

U kunt te allen tijde een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit die voor u verantwoordelijk is. Uw bevoegde toezichthoudende autoriteit is afhankelijk van de federale staat waar u woont, uw werk of de vermeende overtreding. Een lijst van de toezichthoudende autoriteiten (voor de niet-openbare sector) met adressen vindt u op: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

3 Doeleinden van gegevensverwerking door de verantwoordelijke instantie en derden

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens alleen voor de in deze gegevensbeschermingsverklaring genoemde doeleinden. Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden doorgegeven voor andere dan de genoemde doeleinden. Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen aan derden doorgeven indien:

 • u hebt hier uitdrukkelijk toestemming voor gegeven,
 • de verwerking is noodzakelijk om een contract met u te verwerken,
 • de verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen,

de verwerking is noodzakelijk om legitieme belangen te beschermen en er is geen reden om aan te nemen dat u een hoger legitiem belang heeft bij het niet openbaar maken van uw gegevens.

4 Verwijderen of afschermen van gegevens

Wij houden ons aan de principes van datamijding en data-economie. Daarom slaan wij uw persoonlijke gegevens slechts zo lang op als nodig is voor het bereiken van de hier vermelde doeleinden of zoals voorzien in de verschillende wettelijke bewaartermijnen. Nadat het betreffende doel is beëindigd of deze termijnen zijn verstreken, worden de betreffende gegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

5 Cookies

Net als veel andere websites maken wij ook gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die van een website-server naar uw harde schijf worden overgebracht. Dit geeft ons automatisch bepaalde gegevens, zoals het IP-adres, de gebruikte browser, het besturingssysteem en uw verbinding met het internet.
Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s te starten of om virussen naar een computer over te brengen. De informatie in cookies stelt ons in staat om de navigatie voor u te vergemakkelijken en onze webpagina’s correct weer te geven.
In geen geval worden de door ons verzamelde gegevens zonder uw toestemming aan derden doorgegeven of aan persoonlijke gegevens gekoppeld.
Natuurlijk kunt u onze website ook zonder cookies bekijken. Internetbrowsers worden regelmatig ingesteld om cookies te accepteren. In het algemeen kunt u het gebruik van cookies te allen tijde via de instellingen van uw browser uitschakelen. Gebruik de helpfuncties van uw internetbrowser om te weten te komen hoe u deze instellingen kunt wijzigen. Houd er rekening mee dat individuele functies van onze website mogelijk niet werken als u het gebruik van cookies hebt gedeactiveerd.

6 Verrichten van diensten tegen betaling

Voor de levering van diensten tegen betaling vragen wij om aanvullende gegevens, zoals betalingsgegevens, om uw bestelling uit te kunnen voeren. Wij slaan deze gegevens op in onze systemen totdat de wettelijke bewaartermijnen zijn verstreken.

7 SSL versleuteling

Om de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht te beschermen, maken wij gebruik van de modernste encryptieprocedures (bijv. SSL) via HTTPS.

8 commentaarfunctie

Als gebruikers opmerkingen achterlaten op onze website, worden naast deze informatie ook het tijdstip van hun creatie en de eerder door de bezoeker van de website gekozen gebruikersnaam opgeslagen. Dit is voor onze veiligheid, aangezien wij aansprakelijk kunnen worden gesteld voor illegale inhoud op onze website, zelfs als deze door gebruikers is gemaakt.

9 Newsletter

Op basis van uw uitdrukkelijke toestemming sturen wij u regelmatig onze nieuwsbrief of vergelijkbare informatie per e-mail naar het door u opgegeven e-mailadres.
Uw e-mailadres is voldoende om de nieuwsbrief te ontvangen. Wanneer u zich inschrijft om onze nieuwsbrief te ontvangen, worden de door u verstrekte gegevens uitsluitend voor dit doel gebruikt. Abonnees kunnen ook per e-mail op de hoogte worden gebracht van omstandigheden die relevant zijn voor de dienst of registratie (bijv. wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod of technische omstandigheden).
Voor een effectieve registratie hebben wij een geldig e-mailadres nodig. Wij maken gebruik van de “double opt-in” procedure om te controleren of een registratie daadwerkelijk wordt uitgevoerd door de eigenaar van een e-mailadres. Hiertoe loggen wij de bestelling van de nieuwsbrief, het versturen van een bevestigingsmail en de ontvangst van het hier gevraagde antwoord. Verdere gegevens worden niet verzameld. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verzending van de nieuwsbrief en worden niet doorgegeven aan derden.
U kunt uw toestemming voor de opslag van uw persoonlijke gegevens en het gebruik ervan voor de verzending van de nieuwsbrief te allen tijde herroepen. In elke nieuwsbrief vindt u een overeenkomstige link. U kunt zich ook te allen tijde direct van deze website afmelden of ons op de hoogte stellen van uw wens via de contactgegevens aan het einde van deze gegevensbeschermingsverklaring.

10 Contactformulier

Als u contact met ons opneemt via e-mail of contactformulier met vragen die u heeft, geef ons dan uw vrijwillige toestemming om contact met ons op te nemen. Hiervoor is het noodzakelijk om een geldig e-mailadres op te geven. Dit wordt gebruikt om het verzoek toe te wijzen en vervolgens te beantwoorden. Het invoeren van verdere gegevens is optioneel. De door u verstrekte informatie wordt opgeslagen voor de verwerking van uw aanvraag en voor eventuele vervolgvragen. Persoonlijke gegevens worden automatisch gewist nadat uw aanvraag is verwerkt.

11 Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. (hierna: Google). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt in de regel overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Door de activering van de IP-anonimisering op deze webpagina’s wordt uw IP-adres echter vooraf door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan website-exploitanten te leveren met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

Het doel van de gegevensverwerking is om het gebruik van de website te evalueren en om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen. Op basis van het gebruik van de website en het internet worden dan verdere bijbehorende diensten verleend. De verwerking is gebaseerd op de legitieme belangen van de exploitant van de website.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen, wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en dat Google deze gegevens verwerkt door het downloaden en installeren van de browser-plug-in die onder de volgende link beschikbaar is: Browser Add On voor het deactiveren van Google Analytics.

Bovendien of als alternatief voor de browser add-on kunt u door op deze link te klikken voorkomen dat Google Analytics op onze pagina’s traceert. Er wordt een opt-out cookie op uw apparaat geïnstalleerd. Hierdoor wordt voorkomen dat Google Analytics in de toekomst cookies voor deze website en voor deze browser verzamelt zolang de cookie in uw browser geïnstalleerd blijft.

12 Gebruik van scriptbibliotheken (Google Web Fonts)

Om onze inhoud correct en grafisch aantrekkelijk weer te geven in alle browsers, gebruiken we scriptbibliotheken en lettertypebibliotheken zoals Google Web Fonts (https://www.google.com/webfonts/) op deze website. Google Web Fonts worden overgebracht naar de cache van uw browser om meervoudige belasting te voorkomen. Als de browser geen Google Web Fonts ondersteunt of geen toegang toestaat, wordt de inhoud in een standaardlettertype weergegeven.
Door scriptbibliotheken of lettertypebibliotheken op te roepen, wordt automatisch een verbinding met de beheerder van de bibliotheek tot stand gebracht. Het is theoretisch mogelijk – maar op dit moment ook onduidelijk of en zo ja, voor welke doeleinden – dat de beheerders van dergelijke bibliotheken gegevens verzamelen.
Het privacybeleid van de bibliotheekbeheerder Google vindt u hier: https://www.google.com/policies/privacy/

13 Gebruik van Google Maps

Deze website maakt gebruik van Google Maps API om geografische informatie visueel weer te geven. Wanneer Google Maps wordt gebruikt, verzamelt, verwerkt en gebruikt Google ook gegevens met betrekking tot het gebruik van kaartfuncties door bezoekers. Meer informatie over de verwerking van gegevens door Google vindt u in de Google Privacy Notice. Daar kunt u ook de instellingen voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens in het centrum voor gegevensbescherming wijzigen.

Hier vindt u gedetailleerde instructies voor het beheer van uw eigen gegevens met betrekking tot Google-producten.

14 Geïntegreerde YouTube-video’s

Op sommige vanYoutubevideo’s op onze websites embedden we Youtube video’s. YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA, is de operator van de bijbehorende plugins. Wanneer u een pagina met de YouTube-plugin bezoekt, wordt er een verbinding met de Youtube-servers tot stand gebracht. Dit vertelt Youtube welke pagina’s u bezoekt. Als u bent ingelogd op uw Youtube account, kan Youtube uw surfgedrag aan u persoonlijk toewijzen. U kunt dit voorkomen door vooraf uit te loggen van uw Youtube account.

Als een Youtube-video wordt gestart, gebruikt de aanbieder cookies die informatie verzamelen over het gedrag van de gebruiker.

Als u de opslag van cookies voor het Google Ad Programma heeft uitgeschakeld, hoeft u bij het bekijken van Youtube video’s niet met dergelijke cookies rekening te houden. Youtube slaat echter ook niet-persoonlijke gebruiksinformatie op in andere cookies. Als u dit wilt voorkomen, moet u de opslag van cookies in uw browser blokkeren.

Meer informatie over gegevensbescherming vindt u bij “Youtube” in de gegevensbeschermingsverklaring van de aanbieder onder “Youtube”: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

15 Wijzigingen in ons privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om deze gegevensbeschermingsverklaring aan te passen zodat deze altijd overeenkomt met de geldende wettelijke vereisten of om wijzigingen in onze diensten door te voeren in de gegevensbeschermingsverklaring, bijv. bij de introductie van nieuwe diensten. Uw hernieuwde bezoek is dan onderworpen aan de nieuwe gegevensbeschermingsverklaring.

16 Vragen aan de functionaris voor gegevensbescherming

Als u vragen heeft over gegevensbescherming, stuur ons dan een e-mail of neem direct contact op met de persoon die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming in onze organisatie:

De gegevensbeschermingsverklaring is opgesteld met de gegevensbeschermingsverklaring generator van activeMind AG.

Erfahrungen & Bewertungen zu BrandCrock GmbH